lolskuska

Priest

Priest neboli kněz je převážně healer class.Priest je velkým přínosem v každé instanci nebo raidu.Toto povolání se převážně specializuje na uzdravování svých týmových kolegů.Talenty u priesta se rozdělují do 3. větví, a to discipline,holy a shadow.Každá z těchto větví se specializuje na něco jiného.Discipline je specializace na výdrž,holy na heal a holy spelly,shadow na dmg a dotky.Nejlepší kombinací na heal je discipline/holy tedy výdrž/heal kdežto na dmg je to naopak discipline/shadow neboli výdrž/dmg.Osoby vykonávající toto povolání musí mít dobrý postřeh a pevné nervy.Na těchto lidech často závisí výsledek celého dungeonu.

Výhody:

 • Silný heal v závislosti na equipu.
 • Více druhů plošných healů.
 • Hodně many v závislosti na equipu.

Nevýhody:

 • Málo HP(hit point)
 • Může nosit jen látkovou zbroj (cloth)
 • Slabý na boj z blízka

Dostupnos pro rasy:

 • Human
 • Dwarf
 • Night Elves
 • Draenei
 • Undead
 • Troll
 • Blood Elves